Tag Archives: mở tiệm phun xăm

Đi làm hay mở tiệm phun xăm cần chứng chỉ phun xăm gì ?

Bạn đang có ý định học phun xăm thẩm mỹ nhưng bạn có biết học phun xăm thẩm mỹ ngày nay cần phải có chứng chỉ để hành nghề hoặc mở tiệm? Làm sao phân biệt được nơi học của bạn có cấp chứng chỉ phun xăm thẩm mỹ hay chứng chỉ phun xăm thẩm […]